EcoContact – Centrul de informare și consultanță de mediu la Aarhus

EcoContact – Centrul de informare și consultanță de mediu la Aarhus, care a fost înregistrat pe 2 august 2010, are o bogată activitate istorică începând din 2001, când Milieukontakt International din Moldova au demarat proiectele pe probleme de mediu și ale societății civile. Principalele domenii de activitate sunt: participarea publicului și accesul la informații cu privire la problemele de mediu; gestionarea deșeurilor, a deșeurilor toxice (pesticide învechite), a apei; remedierea solului; reducerea riscului de dezastru și vulnerabilitate; sprijin în elaborarea și promovarea documentelor politice privind mediul la nivel local și național, elaborarea și implementarea legilor de mediu, ale societății civile; stabilirea relațiilor de parteneriat și cooperare cu părțile interesate.

Anul înființării

2010

Oferte de muncă

Stagii de practică

PA EcoContact/Aarhus Center for Information and Consultation
Vllaicu Pircalab 27/1 street
Chișinău, MD-2012 Republic of  Moldova

Web www.ecocontact.md
Mail office@ecocontact.md
Phone +373 (0)22 996 162

Proiecte

Consolidarea rezilienței la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (Prutul de Jos)

Consolidarea rezilienței la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (Prutul de Jos) pentru a crește rezistența la schimbările climatice a rezervației biosferei și a serviciilor sale ecosistemice și pentru a consolida capacitățile de adaptare ale comunităților situate în Aria Naturală Protejată Rezervația Biosferei „Prutul de Jos”.

Link-ul proiectului
https://ecocontact.md/ro/project/consolidarea-rezistentei-la-schimbarile-climatice-al-rezervatiei-biosferei-prutul-de-jos-prutul-de-jos-2/

Agenția de finanțare
Austrian Development Agency (ADA)

Adaptarea bazată pe ecosisteme, măsuri de reziliență la schimbările climatice și măsuri instituționale și dezvoltarea instituțională în Nistrul de Jos

Proiectul își propune să contribuie aplicarea Strategiei Moldovei privind diversitatea biologică și a Strategiei de adaptare la schimbările climatice prin reducerea presiunii asupra biodiversității în zona Nistrului de Jos.

Link-ul proiectului
https://ecocontact.md/ro/project/masuri-de-adaptare-si-rezilienta-la-schimbarile-climatice-si-dezvoltarea-institutionala-in-zona-ramsar-nistrul-de-jos/

Partenerii de proiect
BIOTICA Ecological Society

Agenția de finanțare
Austrian Development Agency (ADA)

Dezvoltarea sistemului de etichetare ecologică a UE în Republica Moldova

Sprijinirea Republicii Moldova în transpunerea Regulamentului CE nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta ecologică a UE.

Agenția de finanțare
UN Environemnt Programme (UNEP)

Informații

Teme

, Transpunerea cadrului juridic al UE în Moldova, Sprijinirea autorităților naționale în aplicarea cadrului juridic, Consultarea și informarea în domeniul mediului pe probleme de mediu

Numărul de angajați plătiți

10

Regiunea proiectului

, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan, Armenia, SUA

Donatori proiect

Sweden

Austrian Development Agency (ADA)

UN Enviroenment Programme (UNEP)

Cifra de afaceri în EUR

650.000 EUR

Nr. de identificare al ONG-ului moldovenesc

101 06 2000 5483