Gradina Moldovei

Grădina Moldovei reprezintă un laborator viu de practică agroecologică, fiind lider în formarea și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul agroecologiei din Moldova (potrivit FAO – Organizației pentru Alimentație și Agricultură). De asemenea, este un spațiu de producere a de culturilor adaptabile la nivel local, fiind astfel o sursă unică de semințe de origine țărănească. Grădina Moldovei colaborează cu proiectul Eco-Village din Rîșcova, iar recent, a testat cu membrii  comunității sale instrumentul TAPE (Instrument de evaluare a performanțelor agroecologice). În 2020, organizația a participat în proiectul BOND (scopul căruia este creșterea unor niveluri mai înalte de organizare și crearea rețelelor și dezvoltarea pe termen lung a unui sector agricol European mai sănătos), iar în prezent face parte din proiectul PACE (Agroecologia țărănească în Asia Centrală și Europa de Est).

Anul înființării

2015

Oferte de muncă

Gradina Moldovei
Str. 31 August 1989, 100, ap.6
Chișinău, MD-2004 Republic of Moldova

Agroecology centre: Rn. Ialoveni, sat. Cigîrleni, MD-7715

Web gradinamd.wordpress.com
Mail gradinamoldovei@gmail.com
Phone +373 (0)79 23 7925

Proiecte

Comunități și Cetățeni – Ambasadori ai Agroecologiei

Proiectul a oferit publicului larg informații și instruire în domeniul agroecologiei prin intermediul mai multor seminare tematice. Acesta se adresează în mare parte comunității rurale, oferind cunoștințe în domeniul agriculturii ecologice cu scopul de a crește valoarea adăugată a producției agricole. Unul din seminare a fost dedicat în mod special tinerilor pentru a le crește nivelul de conștientizare și informare cu privire la agroecologie, în vederea unui viitor prosper și sănătos. Totul a culminat cu un festival al agrobiodiversității. Astfel, experți și colecționari de diferite soiuri de legume din Moldova, România, Franța și Belgia s-au reunit pentru a face schimb de cunoștințe, experiență și semințe.

Link-ul proiectului
https://gradinamd.wordpress.com/2017/08/16/multiplicarea-colectarea-si-pastrarea-semintelor-vii-19-08-2017/

Partenerii de proiect
Mișcarea femeilor pentru semințe

Agenția de finanțare
Fundația Est-Europeană – Moldova

Comunități și Cetățeni – Ambasadori ai Agroecologiei

TAPE

Instrumentul de evaluare a performanțelor în agroecologie (TAPE) este un cadru inovator de evaluare a performanței sistemelor agricole și de generare a datelor la nivel mondial privind modul în care agroecologia sprijină tranziția către sisteme alimentare sustenabile la diverse scări și locații, dar și informează despre ultimele inovații autorii politici. Acest instrument a fost dezvoltat prin intermediul unui proces participativ în urma unei solicitări din partea țărilor membre ale FAO, implicând un număr mare de diviziuni tehnice ale organizației, precum și parteneri externi. La momentul actual, cu sprijinul a numeroși parteneri locali, TAPE se află în ultima etapă de dezvoltare, și anume în curs de pilotare în diferite regiuni ale lumii. La această etapă are loc  reglarea sistemului, asigurarea adaptabilității locale și robustețea datelor la nivel mondial. Prin intermediul unui parteneriat cu Schola Campesina, Centrul de Training al Organizației Internaționale pentru Agroecologie cu sediul într-un Bio-district al FAO, a găzduit o sesiune de formare virtuală privind modul de pilotare a instrumentului în Kârgâzstan, Georgia și Bosnia și Herțegovina. Trainingul a fost urmat de o testare în teren a instrumentului în 14 ferme ale Bio-districtului. Metodologia pilotată și aplicată în Italia este în prezent reprodusă în Balcani, Caucaz și Asia Centrală. Pe parcursul anului, cu sprijinul puternic al partenerilor naționali din Kârgâzstan (Fondul de dezvoltare al crescătorilor de animale nomade și ADI), Georgia (Elkana) și Bosnia și Herțegovina (Agroecologie și Inițiative de bănci comunitare de semințe), au fost colectate și analizate în comun pe parcursul anului un număr mare de date. Odată cu încheierea fazei de pilotare în diferite regiuni, va fi organizat un atelier de validare a acestuia la nivel mondial pentru a ajusta și perfecționa metodologia și a conveni asupra următoarelor etape cu partenerii de implementare.

Link-ul proiectului
https://www.scholacampesina.org/mariana-seremet-faos-agricultureassessment-tool-might-serve-as-audit-for-farms/

Partenerii de proiect
Schola Campesina, FAO REU (Biroul regional FAO pentru Europa și Asia Centrală)

Agenția de finanțare
FAO REU, Schola Campesina

Agrobiodiversity festival in 2017

PACE

PACE (Agroecologia țărănească în Asia Centrală și Europa de Est). Scopul proiectului este consolidarea agroecologiei și a sistemelor de semințe țărănești prin crearea de schimburi și rețele transregionale în Europa Centrală, de Est și Asia Centrală, cu un accent deosebit pe promovarea femeilor în funcții de conducere. Această colaborare va consolida mișcarea emergentă pentru suveranitatea alimentară și agroecologie în Europa de Est, zonă unde nivelul de organizare civică este mai scăzut decât în alte regiuni ale lumii. Această colaborare , condusă de țărani, adună la un loc parteneri uniți în lupta pentru suveranitatea alimentară la nivel local și politic. Valoarea adăugată a acestei colaborări constă în reunirea la nivel național și regional a organizațiilor conduse de țărani, a mișcărilor civice și a instituțiilor publice,  combinând diverse experiențe, roluri, cunoștințe și capacități, toate necesare pentru transformarea sistemului alimentar.

Link-ul proiectului
https://www.agroecologyfund.org/round-5

Partenerii de proiect
Coordonarea Europeană Via Campesina (ECVC), EcoRuralis, ELKANA, Agenția pentru Inițiative de Dezvoltare (ADI), Zan va Zamin

Agenția de finanțare
Fondul pentru agroecologie

First PACE meeting in Brussels, Belgium in 2020

Informații

Teme

Numărul de angajați plătiți

1

Regiunea proiectului

Donatori proiect

Fundația Est-Europeană – Moldova

Arche Noah

Nr. de identificare al ONG-ului moldovenesc

101 56 20 00 61 31