Women in Sustainable Development of Moldova – WiSDOM

WiSDOM este o organizație non-profit cu sediul în Chișinău, Moldova. Proiectele noastre se axează pe zonele rurale, oferind soluții descentralizate durabile și simple, accesibile unei game largi de populație. Credem că schimbarea mentalității și atitudinii pentru un mod de viață durabil poate fi realizată prin sensibilizarea părților interesate locale prin implementarea proiectelor demonstrative și crearea premiselor pentru replicarea poveștilor de succes. Prin inițiativele noastre oferim soluții pentru beneficii imediate pentru populația locală, dar căutăm și un impact social și de mediu pe termen lung. WiSDOM este membră al următoarelor rețele internaționale: GWP, SuSanA, WECF.

Anul înființării

2004

Oferte de muncă

pe baza unor proiecte și cereri specifice

Echipa

WISDOM Team

Women in Sustainable Development of Moldova – WiSDOM
1 Universitatii str., ap. 4
Chișinău, MD-2009 Republic of Moldova

Web sites.google.com/view/www-wisdom-com/home
Mail wisdom2004@gmail.com
Phone +373 (0)69 00 2283

Proiecte

CRoCuS

Râuri mai curate – mări mai curate (CRoCuS) – Proiectul va contribui la evaluare rapidă și la prognozarea amplorii impactului deșeurilor și a potențialului de reducere a acestuia. Proiectul va crește gradul de conștientizare și va mobiliza părțile interesate din localitățile pilot de pe malurile râurilor Prut (România și Moldova), Nipru (Ucraina) și Tundja (Bulgaria). Reducerea deșeurilor riverane va contribui la reducerea deșeurilor marine în bazinul Mării Negre și totodată la atingerea obiectivului 2.2 din programul „Bazinul Mării Negre” – cel de a promova acțiuni comune de sensibilizare și reducere a deșeurilor fluviale și marine.

Link-ul proiectului
www.facebook.com/crocus.project

Partenerii de proiect
Fundația Earth Forever, Asociația Ecotox, Mama 86 Nova Kakhovka, primăria Oancea

Agenția de finanțare
Uniunea Europeană, Programul „Bazinul Mării Negre 2014-2020”

Soluții rentabile și ecologice pentru gestionarea deșeurilor organice

Soluții rentabile și ecologice pentru gestionarea deșeurilor organice – Proiectul a prezentat soluții rentabile și prietenoase cu mediul pentru gestionarea deșeurilor organice (compostare micro-aerobă a deșeurilor animale și vegetale; mulcirea solului prin utilizarea deșeurilor lemnoase; utilizarea tocătoarelor de lemn pentru reducerea volumului de deșeuri; vermifiltrarea apelor uzate și a foselor septice; schimbarea atitudinii față de deșeuri. Această schimbare ar putea fi atinsă prin intermediul spoturilor video, emisiunilor radio, rețelelor sociale, expozițiilor de fotografie, prin reprezentanții APL-urilor, micului business, școlilor și instituții de cercetare din localitățile țintă (comuna Tohatin, municipiul Chișinău; Slobozia Mare, Cahul), precum și din alte localități ale Republicii Moldova.

Link-ul proiectului
www.youtube.com/channel/UCOe0a_PH-8woTkjhhVaSreA

Partenerii de proiect
Asociația Ecotox, primăria comunei Tohatin

Agenția de finanțare
SiDA (Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională) prin intermediul EcoContact

SANDANUBE

Salubritate durabilă în orașele mici din regiunea Dunării –

(SANDANUBE) Obiectivul principal al proiectului SANDANUBE este dezvoltarea unei propuneri de proiect care ar putea fi ulterior aplicată la diverse programe de finanțare. Finanțarea START va fi utilizată pentru cartografierea finanțării, pentru analiza partenerilor și a părților interesate, pentru scanarea legislației și pregătirea întregii propuneri de proiect. În perioada 19-20 aprilie, va fi organizată o vizită de studiu la Ljubljana, Slovenia, care în 2016 a fost desemnată Capitala Europeană Verde. Schimbul de cunoștințe și experiență în cadrul Parteneriatului Global al Apei pentru Europa Centrală și de Est va fi unul dintre elementele cheie pentru o aplicație de proiect de succes pentru programele de finanțare ale Uniunii Europene. Proiectul ar putea fi reprodus ulterior și în alte regiuni. În contextul mai larg, SANDANUBE contribuie, de asemenea, la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și în special la ODD 6, privind asigurarea accesului la apă și canalizare pentru fiecare.

Link-ul proiectului
www.gwp.org/en/GWP-CEE/WE-ACT/Projects/Sustainable-Sanitation

Partenerii de proiect
Parteneriatul Global al Apei pentru Europa Centrală și de Est (GWP CEE), Universitatea din Ljubljana

Agenția de finanțare
START – Fondul de proiecte pentru regiunea Dunării din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării

SANDANUBE

Informații

Teme

Regiunea proiectului

Partenerii de proiect

WECF (Femeile Europei pentru un viitor comun)
www.wecf.org

Eco Contact
www.ecocontact.md

Primăria satului Slobozia Mare
www.primariasloboziamare.md

Donatori proiect

Uniunea Europeană

SiDA (Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională)

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării