Mişcarea Ecologistă din Moldova

Mişcarea Ecologistă din Moldova (MEM) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică, creată pe principiul liberei asocieri a cetăţenilor Republicii Moldova şi a organizaţiilor obşteşti al căror obiectiv major este restabilirea armoniei triadei NATURĂ-OMSOCIETATE. Misiunea noastră este de a contribui la formarea unei viziuni şi conştiinţe ecologiste a cetăţenilor, ecologizarea societăţii și schimbarea spre bine a mentalităţilor colective faţă de mediu prin instruire și educație ecologică. Preocuparea majoră a MEM este protecția mediului înconjurător, restabilirea echilibrului natural, conservarea şi îngrijirea patrimoniului natural și cultural și crearea unei stări de spirit pro-ecologie în societatea moldovenească.

Anul înființării

1991

Oferte de muncă

(în funcție de activitățile proiectului)

Mișcarea Ecologistă din Moldova
str. Serghei Lazo 13
Chișinău, MD-2004 Republic of  Moldova

Web www.mem.md
Mail mem@mem.md

Proiecte

Responsabilizarea tinerilor în domeniul interpretării naturii

Acest proiect este al treilea dintr-o serie de proiecte dedicate creării unui model de participare și implicare a tinerilor din localitățile Parcului Național Orhei în activități de interpretare și conservare a naturii.

Link-ul proiectului
http://mem.md/en/proiectul-abilitarea-tinerilor-pentru-activitati-deinterpretare-si-conservare-a-naturii/

Partenerii de proiect
Administrația Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi

Agenția de finanțare
US Forests Service International Programms

Elaborarea planului de management pentru subbazinul râului Botna

Acest proiect a avut ca scop elaborarea unui plan de management pentru subbazinul râului Botna, care să includă măsuri de restaurare și protecție pe termen scurt, mediu și lung.

Link-ul proiectului
http://mem.md/en/managementul-integrat-al-resurselor-de-apa-in-republica-moldova-pentru-o-dezvoltare-durabila-si-populatie-sanatoasa/

Partenerii de proiect
Comitetul subbazinului râului Botna, Administrațiile raioanelor Ialoveni și Căușeni

Agenția de finanțare
Swiss Cooperation Office in Moldova, Austrian Development Agency (ADA)

Managementul integrat al resurselor de apă în Republica Moldova – pentru o dezvoltare durabilă și o populație sănătoasă

Scopul acestui proiect este de a crește gradul de conștientizare și înțelegere a populației și a factorilor de decizie la nivel național și regional cu privire la starea îngrijorătoare a resurselor de apă și riscurile la care suntem expuși; precum și de a propune un set de soluții pentru restabilirea stării ecologice a resurselor acvatice și pentru asigurarea sănătății populației.

Link-ul proiectului
mem.md/managementul-integrat-al-resurselor-de-apa-in-republica-moldova-pentru-o-dezvoltare-durabila-si-populatie-sanatoasa/

Agenția de finanțare
Swiss Cooperation Office in Moldova, Austrian Development Agency (ADA)

Informații

Teme

Numărul de angajați plătiți

2

Regiunea proiectului

Partenerii de proiect

NATURA magazine
www.natura.md

Donatori proiect

US Forests Service International Programs

Austrian Development Agency (ADA)

Swiss Cooperation Office in Moldova

Cifra de afaceri în EUR

55.000 EUR

Nr. de identificare al ONG-ului moldovenesc

101 16 2000 3372