CNM – Centrul Național de Mediu

Centrul Național de Mediu este o asociație obștească a societății civile înființată la 18 martie 2010 cu scopul de a uni eforturile tuturor părților interesate de abordarea problemelor legate de mediu și de schimbările climatice. Ne propunem să sensibilizăm publicul cu privire la aceste subiecte și, printr-un efort comun al tuturor actorilor din societate, să mobilizăm cetățenii și să transformăm paradigma clasică de dezvoltare în modelul triadei sustenabilității: luarea deciziilor echilibrate între factorii economici, sociali și de mediu. Credem că putem realiza acest lucru doar acționând în comun. Astfel, lucrăm împreună cu: ONG-uri partenere, mass-media, instituții de învățământ, autorități publice și parteneri de dezvoltare.

Anul înființării

2010

Oferte de muncă

Asociația Obștească «Centrul Național de Mediu»
Str. Sfatul Țării 61, of. 20
Chișinău, MD-2004 Republic of  Moldova

Web www.environment.md
Mail cnm@environment.md
Phone +373 (0)79 812 721

Projects

EU4Youth

Proiectul „EU4Youth: Grădina școlară pentru dezvoltarea antreprenoriatului agricol” (lansat în 2018) își propune să încurajeze angajabilitatea și participarea activă a tinerilor din zonele rurale defavorizate în societate și în economie prin dezvoltarea competențelor moderne de muncă, suportul în a deveni lideri/antreprenori și promovarea unor noi oportunități profesionale în rândul acestora. Activitățile includ crearea incubatoarelor de afaceri, organizarea excursiilor de studiu etc.

Link-ul proiectului
https://environment.md/ro/proiecte/eu4youth_gradina_scolara_pentru_dezvoltarea_antreprenoriatului_agricol

Partenerii de proiect
Crucea Verde Belarus; Crucea Verde Ucraina; Fundația John Paul II, Italia

Agenția de finanțare
Uniunea Europeană și cofinanțare din partea Crucii Verzi Internaționale

EU4Youth

Pledoarie pentru o bună guvernare de mediu în regiunea Parteneriatului Estic

Pe parcursul anului 2022, ONG-uri din Georgia, Moldova și Ucraina vor evalua situația privind buna guvernare de mediu (BGM) în cele trei țări din Parteneriatul Estic. Acest lucru va contribui la înțelegerea provocărilor ce țin de BGM, precum și la formularea unor recomandări concrete pentru autoritățile naționale, Comisia Europeană, societatea civilă. Istoriile de succes vor fi împărtășite apoi cu alte țări Partenere.

Link-ul proiectului
https://environment.md/ro/proiecte/georgia_moldova_si_ucraina_vor_evalua_implementarea_bunei_guvernari_de_mediu

Partenerii de proiect
RICDOG (Georgia) și Centrul de Resurse și Analiză „Societate și Mediu” (Ucraina)

Agenția de finanțare
Schema de Regrantare a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic către Membri și Uniunea Europeană

EaP Project

Îmbunătățirea implementării politicilor publice de mediu prin democrație participativă

Scopul acestui Proiect (2020–2021) a fost de a promova participarea activă a organizațiilor societății civile și a tinerilor la monitorizarea politicilor publice de mediu și de a consolida dialogul dintre OSC și autoritățile publice locale. Activitățile au inclus creșterea activismului civic, a gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile de muncă și monitorizarea politicilor publice în domeniu.

Link-ul proiectului
https://environment.md/ro/proiecte/imbunatatirea_implementarii_politicilor_publice_de_mediu_prin_democratie_participativa

Partenerii de proiect
Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Agenția de finanțare
Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer

Improving the implementation of public environmental policies through participatory democracy

Info

Topics

Number of Employees

7

Project Regions

Republic of Moldova

Project Partners

Ambasada Suediei la Chișinău

EcoContact

Agenția ”Apele Moldovei”

EcoCatalyst

Civic.md

Asociația Presei Independente (APi)

AO Eco-Sor

Ecopresa

Asociația Obștească “Oikumena”

Crucea Verde Belarus

Crucea Verde Ucraina

ApaSan

Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova

EcoFM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

Mișcarea Ecologistă din Moldova (MEM)

Moldrec IP

Youbesc Creative Institute

Project Donors

Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu (GEF SGP)

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

EU4Youth

EcoCatalyst

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)

Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida)

EU Water Initiative for Eastern Partnership (EUWI+)

Ambasada SUA în Moldova

Agenția ”Apele Moldovei”

EcoContact

National Endowment for Democracy (NED)

Ambasada Finlandei în România

Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova

Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic

Annual Turnover in EUR

240.000 EUR

Moldovan NGO ID

101 06 2000 1854