AFPMDD

Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD) este o organizație națională, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, înregistrată la MJ cu nr. 3549 din 22 martie 2006, care își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova. Organizăm activități ce țin de sporirea eficienței procesului educațional în rândurile societății civile, ale organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, cu privire la dezvoltarea durabilă, protecția mediului ambiant și la utilizarea rațională a resurselor naturale. Asociația contribuie la promovarea și dezvoltarea durabilă în sferele socială şi economică; ajută la dezvoltarea cooperării R. Moldova cu alte țări în domeniile ce țin de protecția mediului înconjurător.

Anul înființării

2006

Oferte de muncă

în prezent nu

Asociația Obștească «Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă (AFPMDD)»
str. S. Lazo, 13
Chișinău, MD-2004 Republic of  Moldova

Web www.mediu.md
Mail mediu.afpmdd@gmail.com
Phone +373 (0)78 001 026

Proiecte

Proiectul „Elaborarea Planului de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”

Am contribuit la responsabilizarea și comportamentul comunităților riverane față de râurile mici din BH Camenca prin dezvoltarea dragostei față de natură, încurajarea acțiunilor de îngrijire a mediului înconjurător din ecosistemul lor, cunoașterea valorii patrimoniului natural și cultural local, prin însușirea modului de conservare și valorificare a peisajelor și monumentelor naturii, etc.

Link-ul proiectului
https://www.facebook.com/PCamenca

Partenerii de proiect
Primăriile din BH Camenca, Consiliile raionale Râșcani, Glodeni și Fălești

Agenția de finanțare
Proiectul a fost susținut financiar de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare împreună cu Agenția Austriacă de Dezvoltare și a fost gestionat de Agenția “Apele Moldovei”.

Expediția desfășurată în cadrul proiectului

Proiectul „Implementarea programului de măsuri din Planul de Gestionare a BH Camenca”

Realizări: Dezvoltarea Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca și susținerea funcționării Secretariatului Tehnic. Inventarierea și cartarea surselor de poluare punctiformă (gunoiști) și a surselor stabile de alimentare a rețelei hidrografice a BH Camenca. Împădurire a cca. 9 ha de fâșie riverană pe malurile râului Glodeanca și implementarea a 6 proiecte ecologice de către școlile din regiune.

Link-ul proiectului
https://www.facebook.com/PCamenca

Partenerii de proiect
Primăriile din BH Camenca, Consiliile raionale Râșcani, Glodeni și Fălești, școlile din localitățile situate pe râul Glodeanca

Agenția de finanțare
Proiectul a fost susținut financiar de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare împreună cu Agenția Austriacă de Dezvoltare și a fost gestionat de Agenția “Apele Moldovei”.

Suprafața plantată pe malul râului Glodeanca , primăria Danu

Proiectul “AGROECOLOGIA – șanse și perspective pentru comunitățile rurale”

În parteneriat cu primăriile Danu, Cobani, Balatina, Hîjdieni și Viișoara din rl Glodeni au fost plantate 13 ha de fâșie riverană a râurilor Glodeanca și Camenca, unde sunt puse bazele unui coridor ecologic, care va face o conexiune cu rezervația „Pădurea Domnească”, formând o rețea ecologică locală. Tinerii pasionați de NATURĂ din 10 școli au participat la programul educațional „Școli pentru un viitor verde”.

Partenerii de proiect
Primăriile din BH Camenca, Consiliile raionale Râșcani, Glodeni și Fălești, școlile din localitățile situate pe râul Glodeanca

Agenția de finanțare
Proiect finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF), din Programul de Granturi Mici, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Amenajarea isvorului și plantare pe moșia satului Viișoara, raionul Glodeni

Informații

Teme

, Turismul ecologic

Numărul de angajați plătiți

4

Regiunea proiectului

, Estonia

Partenerii de proiect

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

Austrian Development Agency (ADA)

Global Environment Facility (GEF)