Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor

Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor (AVD) reprezintă o platformă de consultanță și instruire în managementul deșeurilor și protecția mediului. Cel mai important obiectiv al AVD este de a schimba  traiectoria vectorului distructiv prin care tot ce se consumă se transformă
în deșeu, aruncat la gunoi cu nepăsare, spre un vector circular, unde fiecare deșeu este de fapt o resursă, iar fiind gestionat corect va genera doar beneficii pe termen lung pentru mediu, economie și societate. În anul 2020 AVD a reușit acreditarea de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare primului programul de formare profesională continuă:„Specialist Managementul Deșeurilor”.

Anul înființării

2010

Oferte de muncă

în funcții de redactor de revistă

Asociația Obștească «Asociația pentru Valorificarea Deșeuriloro»
str. Capriana 50, ASEM Business Centru
Chișinău, MD-2005 Republic of  Moldova

Web www.e-circular.org
Mail info@e-circular.org
Phone +373 (0)60 509 934

Proiecte

Editarea trimestrială a Revistei “Managementul Deșeurilor”

Editarea trimestrială a Revistei “Managementul Deșeurilor” (ISSN 2345-105-X), 2014-2021, unica revistă de profil la nivel național, care oferă îndrumări pentru agenți economici și APL-uri pentru a asigura conformarea legală privind gestiunea deșeurilor, acces la cele mai actuale studii în domeniu, interpretarea statistică a datelor privind deșeurile, interviuri cu operatori, reciclatori, reprezentați ai autorităților locale, viziunea experților în domeniu și cele mai bune practici.

Link-ul proiectului
https://e-circular.org/revista/

Agenția de finanțare
Fondul Ecologic National

coperta_page-0001

Oraș curat cu e-Deșeu reciclat

Implementarea Proiectului “Oraș curat cu e-Deșeu reciclat”, lansat de AVD la finele anului 2018 cu suportul Programului de Granturi mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP. Crearea infrastructurii de colectare separată a DEEE-urilor și implicarea activă a populației în acest proces.

Link-ul proiectului
https://e-circular.org/portfolio/oras-curat-cu-e-deseu-reciclat/

Agenția de finanțare
Programului de Granturi mici GEF SGP Moldova

Poza-principala_proiect-Oars-curat

Statistica privind deșeurile – facilitator cheie pentru economia circulara

Implementarea proiectului “Statistica privind deșeurile – facilitator cheie pentru economia circulara / Waste Statistics – key enabler for Circular economy” conceput pentru a aborda una dintre principalele provocări cu care se confruntă sistemul de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova – nivel scăzut de educație pentru dezvoltare durabilă și acces redus la datele relevante privind deșeurile.

Link-ul proiectului
https://e-circular.org/portfolio/statistica-privind-deseurile-facilitator-cheiepentru-economia-circulara/

Agenția de finanțare
Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei (ADC)

Statistica deșeurilor, facilitator cheie a EC

Informații

Teme

Numărul de angajați plătiți

5

Regiunea proiectului

Partenerii de proiect

GEF SGP Moldova Small Grants Programme
sgpmoldova.org

National Ecological Fund
mediu.gov.md

Austrian Development Agency (ADA)
www.entwicklung.at/en/

Donatori proiect

Programului de granturi GEF SGP Moldova

Fondul Ecologic National

Programului de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei

Nr. de identificare al ONG-ului moldovenesc

101 06 2000 7890